Restone

Vi er en del af Restone-konceptet hvor Stenhuggere kan oprette en særlig afdeling for genbrug af sløjfede gravsten fra Danmarks Kirkegårde. Ideen ligger i tidens ånd, hvor der sættes fokus på natur og miljø.

Når et gravsted bliver opsagt har proceduren hidtil været at den kasserede gravsten køres om på kirkegårdens materialeplads, hvor den bliver afhentet og knust. At destruerer god granit syntes at være synd og skam, og stenen kan sagtens udnyttes langt bedre til fordel for miljøet, kunden og kirkegården.

Restone-konceptet hører under "Fonden Restone".

Læs mere her

bubble