Træf et valg, der gavner håndværket og miljøet

forsideimage.jpg

Din sten bliver mærket
med den gyldne mønt

Mønten i messing, som vi kan placere diskret på stenen, signalerer ydmyghed for Jordens ressourcer og ansvarsbevidsthed for de generationer, der skal leve videre. Genbrugscirklen symboliserer samtidig det kristne livshjul: Af jord er du kommet. Til jord skal du blive – og af jord skal du igen opstå.

Miljøbevidstheden i genbrug

Med mønten signalerer du, at du har truffet et valg mod det enorme ressourceforbrug, eventuelle børnearbejde og livsfarlige arbejdsmiljø, der hænger sammen med stenbrydning flere steder i verden.

Læs mere: Genbrugsgravsten er godt for miljøet

Du skal vælge en
genbrugsgravsten fordi...

... du støtter FNs Verdensmål

Genbrugsgravsten stemmer godt overens med en række af FNs 17 verdensmål. Både ønsket om ressourceeffektivitet i lokalsamfundene og ønskerne om ansvarligt forbrug og produktion passer som fod i hose med at genbruge gravsten - i stedet for at bryde ny granit.

...du siger nej tak til børnearbejde og farligt arbejdsmiljø

Meget af den nye granit på markedet kommer fra Asien, hvor børnearbejde og livsfarligt arbejdsmiljø snarere er reglen end undtagelsen.

...du sikrer en etisk håndtering af gamle gravsten

Mange gravsten fra sløjfede gravsteder er hidtil blevet knust og andre endt som havnearmering eller lignende anlægsarbejder. Det er hændt, at navnetræk fra sten pludselig er dukket op uheldige steder. Vi gemmer stenene på et lager, før vi nænsomt fjerner gamle inskriptioner og laver en helt ny sten, og sikre at den ikke kan genkendes.

Læs om alle fordelene
bubble