billede

Hvad tænker du,
når du hører ordet genbrug?

Måske har du vanskeligheder ved at forbinde den kærlighed og ære, et gravsted er udtryk for, med ordet genbrug. Det kan lyde af discount, og hvem ønsker at signalere sparsommelighed, når der skal tages afsked med et menneske, der har levet og betydet noget? Men genbrugsgravsten er ikke discount; genbrugsgravsten udtrykker en beslutning om at genanvende naturens ressourcer, fordi det giver så god mening.

Du skal vælge en
genbrugsgravsten fordi...

... du støtter FNs Verdensmål

Genbrugsgravsten stemmer godt overens med en række af FNs 17 verdensmål. Både ønsket om ressourceeffektivitet i lokalsamfundene og ønskerne om ansvarligt forbrug og produktion passer som fod i hose med at genbruge gravsten - i stedet for at bryde ny granit.

...du siger nej tak til børnearbejde og farligt arbejdsmiljø

Meget af den nye granit på markedet kommer fra Asien, hvor børnearbejde og livsfarligt arbejdsmiljø snarere er reglen end undtagelsen.

...du sikrer en etisk håndtering af gamle gravsten

Mange gravsten fra sløjfede gravsteder er hidtil blevet knust og andre endt som havnearmering eller lignende anlægsarbejder. Det er hændt, at navnetræk fra sten pludselig er dukket op uheldige steder. Vi gemmer stenene på et lager, før vi nænsomt fjerner gamle inskriptioner og laver en helt ny sten, og sikre at den ikke kan genkendes.

...du får en kvalitet, som kan være svær at finde

Granit er en nærmest uudtømmelig ressource, men arbejdet i et stenbrud har altid handlet om at gå efter guldet først. Så der findes granitkvaliteter fra tidligere generationer, som det er stort set umuligt at skaffe i dag.

...det er rigtig godt for miljøet

Det koster rigtig mange ressourcer at bryde sten, transportere en granitblok på mange ton det halve af kloden rundt og skære den ud til gravsten.

...du sparer penge

Hvis du sammenligner håndværk og stenkvalitet med tilsvarende i nyt materiale, vil du spare penge. Kvaliteten af gamle gravsten er ofte højere end nye.

...du får faglig stolthed og ægte, dansk håndværk

Det er desværre udbredt ofte at sende gravsten til den anden side af Jorden for at få den færdiggjort af billig arbejdskraft. Vi tror på ærligt håndværk og faglig stolthed, og vi lader uddannet dansk arbejdskraft lave din genbrugsgravsten.

Uddrag fra rapport

Genbrugsgravsten er godt for miljøet

Det er ikke blot ønsketænkning, når vi siger, at valget af genbrugsgravsten er godt for miljøet. En rapport* fra Sveriges landbrugsuniversitet viser, at der forbruges 331 procent mere energi at lave en gravsten af ny granit frem for en genbrugsgravsten. Hvis granitten er importeret fra Kina, er forskellen mellem genbrug og nyt materiale til sammenligning helt oppe på 672 pct.

* Energianalys av gravstenstillverkning, Sveriges lantbruksuniversitet 2010

Link: https://stud.epsilon.slu.se/1731/

Opdateret-graf.png

Transport fra stenhugger til kirkegård Transport fra stenhugger til kirkegård
Bearbejdning, materialer, interne transporter Bearbejdning, materialer, interne transporter
Transport fra stenbrud til stenhugger Transport fra stenbrud til stenhugger
Brydning af sten Brydning af sten

Er genbrugsgravsten noget for dig,
Så find din sten her

Find din sten
bubble