Pressemeddelelser


Hvil med god samvittighed!

Har du livet igennem været storforbruger af verdens miljøressourcer og måske efterhånden fået lidt dårlig samvittighed over det?
Eller hører du til i den kategori, hvor miljøhensyn er en naturlig del af dit handlingsmønster?
– Så kan du nu lette din samvittighed eller afspejle din holdning til miljøet i din mindesten – og samtidig spare penge!

Det lyder næsten for godt til at være sandt. Historien har rod i følgende:

Når gravsteder bliver opsagt, er proceduren, at de kasserede  granitsten bliver afhentet og knust.
– Rent ressourcespild, siger Filip Møller fra Filip’s Sten- & Billedhuggeri. – De sten kan sagtens, efter en faglig vurdering, omhugges og blive et nyt, værdigt og miljørigtigt minde for et andet menneske.

– Når vi får stenen ind, bliver den gamle inskription straks fjernet, hvorefter vi bearbejder mindestenen, så den præcis ligner en ny. Herefter bliver den sat i en særlig afdeling for genbrugssten, hvor den kan købes med rabat i forhold til en nyproduceret sten.

Som noget helt nyt

-Ud over at spare penge er man også med til at forskønne vores kirkegårde, fortæller Filip Møller. – Vi har f.eks. lige indgået en kontrakt med 3 nye Kirkegårde om at donere % af stenens udsalgspris til ”Udvikling og forskønnelse af  Kirkegårdene”.
Det hele er så nyt endnu, men vi ser det gerne udbredt til hele landet.
-Det betyder, at man kan købe miljørigtige mindesten, spare penge og tilmed være med til at forny og forskønne kirkegårdenes fremtidige udtryk. Det er da en WIN-WIN-WIN-situation!

Genbrugssten – et smukt eftermæle

-Gennem de seneste år har vi set en markant udvikling mod, at folk ønsker at sætte deres personlige aftryk på deres mindesten. Her ser vi et stort udviklingspotentiale for den nye, miljørigtige mindesten.

Filip Møller fortsætter: – Vi har et meget flot specialdesignet bronze-logo, som sættes ind i genbrugssten. Logoet signalerer, at her ligger et menneske, der havde omtanke for menneskeheden og verdens ressourcer.
– Bedre eftermæle kan man vist ikke ønske sig, slutter stenhuggermester Filip Møller.